Cyprus Team

Team Manager:

Elena kenta

 

Coach:

Ryszard Borek

 

Players:

Demetris Kyprianou

Savvinos Iasonos

Charis Charalambous

 

Maria Ioannou

Dometia Ioannou

Elena Iacovou