ΣΕΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (SEEDING) ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Σύστημα Βαθμολογίας

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - 2006

  2006

ΑΝΔΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

U-11

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-2007

 

  2006-2007

ΑΝΔΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

U-11

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ